مشاور مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) بندرعباس:

حفظ اقتدار مرد از مهم ترین عوامل انسجام خانواده است

شناسه خبر : 85831

1398/09/29

تعداد بازدید : 26

حفظ اقتدار مرد از مهم ترین عوامل انسجام خانواده است
خانم زینب پیوسته گفت: تثبیت و حفظ اقتدار مرد از مهم ترین عوامل انسجام خانواده است.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران هرمزگان، خانم زینب پیوسته در نشست مشاوره ای با موضوع « تقویت و تثبیت اقتدار والدین در خانواده» که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) بندرعباس برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه مرد در خانواده بیان کرد: تثبیت و حفظ اقتدار مرد در خانواده از مهم ترین عوامل انسجام و همبستگی خانواده است.
وی تصریح کرد: عدم رعایت سلسله مراتب تربیتی و اقتدار کافی در والدین و پاسخ دادن به هر نوع خواسته ی فرزند، خانواده انسجام لازم خود را از دست خواهد داد.
خانم پیوسته با استناد به روایت پیامبر (ص) مبنی بر تسلط فرزندان بر والدین افزود: یکی از آسیب های جدی در خانواده این است که والدین همدیگر را نزد فرزند تخطئه کنند.
مشاور مدرسه با اشاره به عوامل تخریب اقتدار والدین در خانواده تصریح کرد: رفتار و گفتارهای همسر به ویژه زن در ارتباط با مرد نقش موثری در حفظ و یا تخریب اقتدار مرد دارد.
استاد حوزه ایجاد رابطه عاطفی مثبت با فرزندان، حفظ وجهه و اعتبار در گفتار و رفتار هر یک از والدین به ویژه مادران نزد فرزندان سبب تثبیت و تقویت اقتدار مرد در خانواده دانست.

نمايش اعلانات