مشاور مدرسه علمیه الزهرا (س) بندرعباس:

سیادت یا حقارت کودکان به تربیت والدین بستگی دارد

شناسه خبر : 105668

1400/01/21

تعداد بازدید : 15

سیادت یا حقارت کودکان به تربیت والدین بستگی دارد
مشاور مدرسه علمیه الزهرا (س) بندرعباسگفت: شاکله ی اصلی شخصیت انسان ها، در کودکی شکل می گیرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران هرمزگان، خانم زینب پیوسته در نشست مشاوره ای با موضوع «جایگاه والدین در تحقق جامعه ی مهدوی» بیان کرد: طبق حدیث پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) مبنی بر « أکرِموا أولادَکمْ وَ أَحْسِنوا آدابَهُمْ یغْفَرْ لَکمْ»، اکرام و احترام فرزند به جهت امانت بودن آنها در نزد والدین ضروری است.
 
مشاور مدرسه علمیه الزهرا (س) بندرعباس با اشاره به اینکه نگاه والدین به کودکان نباید نگاه مالکیتی باشد بلکه امانتی باشد، خاطرنشان کرد: کودکان نیز همانند نهال نیاز به رشد و پرورش داشته که اگر وظیفه ی امانت داری به خوبی انجام شود، نتیجه و ثمره اش در آینده به بهترین صورت ظاهر می شود.
 
استاد حوزه در زمینه شاکله ی شکل گیری شخصیت کودکان در هفت سال اول تصریح کرد: با توجه به روایت پیامبر (صلی الله علیه و اله) « دِعْ إِبْنَک یلْعَبُ سَبْعَ سَنینَ، وَ یؤَدَّبُ سَبْعاً، وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَک سَبْعَ سِنینَ» فرزندان هفت سال اول به بازی و هفت سال دوم به تعلیم و ادب آموزی و هفت سال سوم به همراهی با والدین مشغول شوند.
 
خانم پیوسته با استناد به حدیث پیامبر (صلی الله علیه و اله) مبنی بر «الوَلَدُ سَیدٌ سَبعَ سِنینَ» یاداور شد: فرزندان در هفت سال اول سیادت دارند به این معنا که صفاتی چون مومن بودن، منافق بودن و ویژگی های دیگر ندارند و از طریق والدین و انسان های دیگر به آنها شخصیت و صفات داده می شود.
 
کارشناس دین اظهار داشت: طبق گفتار روانشناسان فرزندان در بیست و دو سالگی به ثبات عقلی می رسند بنابراین در هفت سال ابتدایی کودکان، باید سعی شود سیادت و ارزش آنها شکل گیرد تا احساس حقارت در آنها به وجود نیاید.
 
مشاور حوزه سیادت را ارزش قائل شدن و شخصیت دادن برای کودکان دانست و اشاره کرد: هیچ گاه قیافه، وزن، شکل، قد و صفات ظاهری و رفتاری فرزندان مورد قیاس قرار ندهید زیرا حس حقارت در آنها شکل می گیرد.
 
استاد حوزه سیادت و حقارت کودکان را وابسته به نگاه والدین دانست و افزود: «أکرِموا أولادَکمْ» به معنای امانت دار بودن فرزند، عزت و احترام گذاشتن و حفظ حریم آنها است.

نمايش اعلانات